Usage Statistics for stingyboss.com

Summary Period: September 2020
Generated 18-Sep-2020 02:04 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2020
Total Hits 3025
Total Files 999
Total Pages 1967
Total Visits 1456
Total KBytes 9308
Total Unique Sites 854
Total Unique URLs 282
Total Unique Referrers 350
Total Unique User Agents 93
. Avg Max
Hits per Hour 7 110
Hits per Day 168 276
Files per Day 55 160
Pages per Day 109 219
Sites per Day 47 83
Visits per Day 80 107
KBytes per Day 517 2024
Hits by Response Code
Code 200 - OK 33.02% 999
Code 301 - Moved Permanently 0.07% 2
Code 404 - Not Found 66.91% 2024

Daily usage for September 2020

Daily Statistics for September 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 182 6.02% 20 2.00% 99 5.03% 79 5.43% 82 9.60% 259 2.79%
2 112 3.70% 24 2.40% 63 3.20% 60 4.12% 63 7.38% 156 1.68%
3 190 6.28% 87 8.71% 134 6.81% 107 7.35% 67 7.85% 592 6.36%
4 208 6.88% 60 6.01% 132 6.71% 103 7.07% 83 9.72% 355 3.81%
5 151 4.99% 59 5.91% 100 5.08% 91 6.25% 67 7.85% 273 2.93%
6 206 6.81% 74 7.41% 134 6.81% 103 7.07% 66 7.73% 511 5.49%
7 276 9.12% 160 16.02% 219 11.13% 70 4.81% 63 7.38% 858 9.22%
8 185 6.12% 52 5.21% 113 5.74% 86 5.91% 71 8.31% 574 6.17%
9 136 4.50% 33 3.30% 84 4.27% 71 4.88% 66 7.73% 419 4.50%
10 154 5.09% 42 4.20% 96 4.88% 81 5.56% 69 8.08% 339 3.64%
11 164 5.42% 33 3.30% 98 4.98% 75 5.15% 77 9.02% 240 2.58%
12 168 5.55% 44 4.40% 106 5.39% 95 6.52% 82 9.60% 382 4.10%
13 208 6.88% 98 9.81% 153 7.78% 81 5.56% 71 8.31% 2024 21.74%
14 143 4.73% 24 2.40% 85 4.32% 69 4.74% 67 7.85% 303 3.26%
15 146 4.83% 39 3.90% 89 4.52% 82 5.63% 68 7.96% 419 4.50%
16 198 6.55% 75 7.51% 129 6.56% 104 7.14% 72 8.43% 935 10.05%
17 196 6.48% 73 7.31% 131 6.66% 97 6.66% 70 8.20% 665 7.15%
18 2 0.07% 2 0.20% 2 0.10% 2 0.14% 1 0.12% 2 0.03%

Hourly usage for September 2020

Hourly Statistics for September 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 5 98 3.24% 1 32 3.20% 3 67 3.41% 12 213 2.29%
1 7 130 4.30% 2 53 5.31% 4 88 4.47% 24 434 4.66%
2 6 109 3.60% 1 33 3.30% 3 69 3.51% 16 280 3.01%
3 6 115 3.80% 1 33 3.30% 3 71 3.61% 12 212 2.27%
4 9 167 5.52% 5 93 9.31% 6 125 6.35% 115 2077 22.31%
5 6 124 4.10% 1 31 3.10% 4 73 3.71% 11 200 2.15%
6 7 134 4.43% 2 46 4.60% 4 87 4.42% 41 730 7.84%
7 8 149 4.93% 3 67 6.71% 5 104 5.29% 21 377 4.05%
8 11 214 7.07% 7 128 12.81% 9 168 8.54% 28 507 5.44%
9 6 115 3.80% 1 34 3.40% 3 68 3.46% 13 236 2.54%
10 5 95 3.14% 1 33 3.30% 3 60 3.05% 11 195 2.10%
11 7 135 4.46% 2 43 4.30% 5 90 4.58% 15 269 2.89%
12 6 123 4.07% 0 17 1.70% 3 70 3.56% 11 194 2.09%
13 6 125 4.13% 2 40 4.00% 4 82 4.17% 37 670 7.20%
14 5 104 3.44% 1 24 2.40% 3 62 3.15% 13 242 2.59%
15 5 105 3.47% 1 23 2.30% 3 63 3.20% 17 311 3.34%
16 5 92 3.04% 1 30 3.00% 3 59 3.00% 12 211 2.27%
17 10 190 6.28% 2 41 4.10% 7 130 6.61% 23 418 4.49%
18 7 136 4.50% 1 33 3.30% 4 80 4.07% 19 348 3.74%
19 9 165 5.45% 2 49 4.90% 6 108 5.49% 20 363 3.90%
20 5 92 3.04% 2 37 3.70% 3 63 3.20% 11 197 2.12%
21 7 128 4.23% 2 42 4.20% 4 80 4.07% 14 255 2.74%
22 4 78 2.58% 0 12 1.20% 2 42 2.14% 6 115 1.24%
23 5 102 3.37% 1 25 2.50% 3 58 2.95% 14 253 2.72%

Top 30 of 282 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 335 11.07% 92 0.98% /
2 18 0.60% 96 1.03% /webalizer/
3 15 0.50% 64 0.69% /modlogan/
4 9 0.30% 272 2.92% /webalizer/usage_201905.html
5 9 0.30% 266 2.86% /webalizer/usage_201906.html
6 9 0.30% 264 2.84% /webalizer/usage_201907.html
7 9 0.30% 262 2.81% /webalizer/usage_201910.html
8 9 0.30% 389 4.18% /webalizer/usage_202002.html
9 8 0.26% 15 0.16% /modlogan//
10 8 0.26% 169 1.82% /webalizer/usage_201902.html
11 8 0.26% 163 1.75% /webalizer/usage_201903.html
12 8 0.26% 262 2.82% /webalizer/usage_201904.html
13 8 0.26% 70 0.75% /webalizer/usage_202007.html
14 7 0.23% 148 1.59% /webalizer/usage_201909.html
15 7 0.23% 149 1.60% /webalizer/usage_201911.html
16 7 0.23% 156 1.67% /webalizer/usage_202001.html
17 7 0.23% 163 1.75% /webalizer/usage_202005.html
18 7 0.23% 61 0.66% /webalizer/usage_202008.html
19 6 0.20% 12 0.13% /modlogan/mla-req-201908.html
20 6 0.20% 5 0.05% /modlogan/modlogan.css
21 6 0.20% 143 1.53% /webalizer/usage_201908.html
22 6 0.20% 157 1.69% /webalizer/usage_202003.html
23 6 0.20% 49 0.53% /webalizer/usage_202004.html
24 6 0.20% 52 0.56% /webalizer/usage_202006.html
25 5 0.17% 10 0.11% /modlogan/mla-req-201905.html
26 5 0.17% 10 0.11% /modlogan/mla-req-201910.html
27 5 0.17% 6 0.07% /modlogan/mla-robots-201909.html
28 5 0.17% 9 0.09% /modlogan/mla-start-201903.html
29 5 0.17% 9 0.09% /modlogan/mla-start-201905.html
30 5 0.17% 9 0.09% /modlogan/mla-start-201906.html

Top 10 of 282 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9 0.30% 389 4.18% /webalizer/usage_202002.html
2 9 0.30% 272 2.92% /webalizer/usage_201905.html
3 9 0.30% 266 2.86% /webalizer/usage_201906.html
4 9 0.30% 264 2.84% /webalizer/usage_201907.html
5 8 0.26% 262 2.82% /webalizer/usage_201904.html
6 9 0.30% 262 2.81% /webalizer/usage_201910.html
7 8 0.26% 169 1.82% /webalizer/usage_201902.html
8 7 0.23% 163 1.75% /webalizer/usage_202005.html
9 8 0.26% 163 1.75% /webalizer/usage_201903.html
10 6 0.20% 157 1.69% /webalizer/usage_202003.html

Top 10 of 218 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 335 11.07% 276 43.88% /
2 18 0.60% 13 2.07% /webalizer/
3 15 0.50% 6 0.95% /modlogan/
4 9 0.30% 6 0.95% /webalizer/usage_201905.html
5 9 0.30% 6 0.95% /webalizer/usage_201910.html
6 8 0.26% 5 0.79% /webalizer/usage_201902.html
7 8 0.26% 5 0.79% /webalizer/usage_201903.html
8 9 0.30% 5 0.79% /webalizer/usage_201906.html
9 7 0.23% 5 0.79% /webalizer/usage_202005.html
10 8 0.26% 5 0.79% /webalizer/usage_202007.html

Top 10 of 217 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 335 11.07% 274 43.29% /
2 18 0.60% 13 2.05% /webalizer/
3 15 0.50% 8 1.26% /modlogan/
4 8 0.26% 5 0.79% /webalizer/usage_201904.html
5 9 0.30% 5 0.79% /webalizer/usage_201905.html
6 9 0.30% 5 0.79% /webalizer/usage_201906.html
7 9 0.30% 5 0.79% /webalizer/usage_201910.html
8 7 0.23% 5 0.79% /webalizer/usage_202008.html
9 5 0.17% 4 0.63% /modlogan/mla-req-201910.html
10 5 0.17% 4 0.63% /modlogan/mla-start-201905.html

Top 30 of 854 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 152 5.02% 139 13.91% 546 5.87% 1 0.07% pool-72-79-58-112.nwrknj.east.verizon.net
2 105 3.47% 97 9.71% 731 7.86% 81 5.56% crawl-66-249-65-229.googlebot.com
3 100 3.31% 94 9.41% 709 7.61% 83 5.70% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
4 99 3.27% 91 9.11% 576 6.19% 63 4.33% crawl-66-249-65-227.googlebot.com
5 92 3.04% 61 6.11% 242 2.59% 34 2.34% 77-88-5-220.spider.yandex.com
6 64 2.12% 62 6.21% 1815 19.50% 1 0.07% ec2-52-36-125-174.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 44 1.45% 36 3.60% 213 2.29% 25 1.72% crawl-66-249-73-234.googlebot.com
8 37 1.22% 8 0.80% 49 0.53% 2 0.14% static.201.120.251.148.clients.your-server.de
9 34 1.12% 30 3.00% 190 2.04% 26 1.79% crawl-66-249-73-236.googlebot.com
10 30 0.99% 17 1.70% 918 9.86% 14 0.96% 216.244.66.196
11 30 0.99% 25 2.50% 115 1.23% 19 1.30% 77-88-5-230.spider.yandex.com
12 25 0.83% 21 2.10% 101 1.08% 18 1.24% crawl-66-249-73-238.googlebot.com
13 24 0.79% 4 0.40% 34 0.37% 2 0.14% 100.92-220-10.customer.lyse.net
14 21 0.69% 4 0.40% 28 0.30% 1 0.07% 144.76.38.10
15 21 0.69% 4 0.40% 28 0.30% 1 0.07% 95.91.76.109
16 20 0.66% 13 1.30% 14 0.15% 9 0.62% hn.kd.ny.adsl
17 16 0.53% 2 0.20% 26 0.28% 2 0.14% static.153.14.76.144.clients.your-server.de
18 16 0.53% 4 0.40% 21 0.23% 1 0.07% static.189.34.63.178.clients.your-server.de
19 14 0.46% 1 0.10% 22 0.24% 1 0.07% 144.76.137.254
20 14 0.46% 1 0.10% 22 0.24% 1 0.07% ns535238.ip-158-69-245.net
21 14 0.46% 1 0.10% 22 0.24% 1 0.07% static.139.69.251.148.clients.your-server.de
22 14 0.46% 1 0.10% 22 0.24% 1 0.07% static.236.96.76.144.clients.your-server.de
23 12 0.40% 11 1.10% 55 0.59% 9 0.62% 66.249.65.227
24 12 0.40% 11 1.10% 162 1.74% 7 0.48% 66.249.65.229
25 12 0.40% 0 0.00% 16 0.17% 0 0.00% msnbot-157-55-39-2.search.msn.com
26 9 0.30% 1 0.10% 15 0.17% 1 0.07% 173.234.153.122.rdns.ubiquity.io
27 9 0.30% 7 0.70% 29 0.31% 7 0.48% 34.242.245.76
28 9 0.30% 2 0.20% 10 0.11% 1 0.07% 5.188.62.25
29 9 0.30% 1 0.10% 15 0.17% 1 0.07% 91.121.168.80
30 9 0.30% 1 0.10% 15 0.17% 1 0.07% 92.220.10.100

Top 10 of 854 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 64 2.12% 62 6.21% 1815 19.50% 1 0.07% ec2-52-36-125-174.us-west-2.compute.amazonaws.com
2 30 0.99% 17 1.70% 918 9.86% 14 0.96% 216.244.66.196
3 105 3.47% 97 9.71% 731 7.86% 81 5.56% crawl-66-249-65-229.googlebot.com
4 100 3.31% 94 9.41% 709 7.61% 83 5.70% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
5 99 3.27% 91 9.11% 576 6.19% 63 4.33% crawl-66-249-65-227.googlebot.com
6 152 5.02% 139 13.91% 546 5.87% 1 0.07% pool-72-79-58-112.nwrknj.east.verizon.net
7 92 3.04% 61 6.11% 242 2.59% 34 2.34% 77-88-5-220.spider.yandex.com
8 44 1.45% 36 3.60% 213 2.29% 25 1.72% crawl-66-249-73-234.googlebot.com
9 34 1.12% 30 3.00% 190 2.04% 26 1.79% crawl-66-249-73-236.googlebot.com
10 12 0.40% 11 1.10% 162 1.74% 7 0.48% 66.249.65.229

Top 30 of 350 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2044 67.57% - (Direct Request)
2 4 0.13% https://sanitarywork.ru/i.php
3 2 0.07% http://prookhotu.ru/2013/04
4 2 0.07% http://prookhotu.ru/forum
5 2 0.07% https://avtocarsp.ru/popravki-v-pdd-mozhet-povremenim/
6 2 0.07% https://bestwebber.ru/chto-takoe-rezidentnye-proksi/
7 2 0.07% https://ilovediscovery.ru/page/kak-ustroena-vselennaja-2-sezon-5serija-ekstremalnye-orbity-chasovoj-mehanizm-i-sozidanie
8 2 0.07% https://ilovediscovery.ru/page/ohotniki-za-nacistami-2-sezon-serija-6-kurt-lishka
9 2 0.07% https://med-bolnica.ru/imeyushhie-krov-v-stule-lyudi-umirayut-molodymi/
10 2 0.07% https://med-bolnica.ru/melatonin-gormon-vechnoj-molodosti/
11 2 0.07% https://med-tutorial.ru/lek-spav/item/998.html
12 2 0.07% https://moypodrostok.ru/polovoe-vospitanie/trudnyie-voprosyi-polovogo-sozrevaniya-syinu-o-pollyutsiyah
13 2 0.07% https://navigatorlaw.ru/zakon/budjetniy-kodeks_160_3/
14 2 0.07% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_6/
15 2 0.07% https://rt-milk.ru/product/vanna-ohlazhdeniya-moloka-100-l
16 2 0.07% https://sanitarywork.ru/text/razdel-i-slesarno-zagotovitelnie-operatsii/42-soedinenie-plastmassovih-trub
17 2 0.07% https://sanitarywork.ru/text/razdel-iii-vodosnabzhenie/glava-xxi-montazh-holodnogo-vodosnabzheniya
18 2 0.07% https://tasmed.ru/eht_lareneg_atad/sesaesid_of_an_rae_taorht_eson/index_dilpt25_dicer1761.html
19 2 0.07% https://tasmed.ru/lanoitan_enicidem/sbreh/index_dilpt25_dicer2481.html
20 2 0.07% https://www.cumir.ru/pavel-batitskij
21 2 0.07% https://www.google.com
22 2 0.07% https://zhit-budete.ru/vrednye-privychki/pochemu-pri-opjanenii-narushaetsja-koordinacija
23 1 0.03% http://chuyipeixun.com/home.php
24 1 0.03% http://evralog.ru/communication/forum/user/9617/
25 1 0.03% http://mpchat.com/go.php
26 1 0.03% http://muzxit.com/user/aminoLooth/
27 1 0.03% http://prookhotu.ru/category/oxota-na-utku
28 1 0.03% http://prookhotu.ru/oxota-na-kosulyu/sluchajno-sbil-kosulyu-oxota-na-kosulyu-hunting-for-deer.html
29 1 0.03% http://schoolshome.ru/forums/users/sanespace1/
30 1 0.03% http://ultimateisland.free.fr/forum/viewtopic.php

Top 15 of 93 Total User Agents
# Hits User Agent
1 521 17.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
2 407 13.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
3 372 12.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
4 307 10.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
5 243 8.03% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 163 5.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.93 Mobile S
7 152 5.02% panscient.com
8 134 4.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 134 4.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 64 2.12% LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)
11 56 1.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
12 36 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
13 30 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 29 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 27 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.4.2661.102 Safari/537.36; 360Spider

Usage by Country for September 2020

Top 9 of 9 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2042 67.50% 277 27.73% 3714 39.90% Unresolved/Unknown
2 651 21.52% 546 54.65% 4788 51.44% Commercial (com)
3 193 6.38% 146 14.61% 607 6.52% Network (net)
4 113 3.74% 21 2.10% 163 1.75% Germany
5 9 0.30% 1 0.10% 15 0.17% British Indian Ocean Territory
6 7 0.23% 3 0.30% 7 0.07% European Union
7 7 0.23% 2 0.20% 13 0.14% Russian Federation
8 2 0.07% 2 0.20% 1 0.01% Non-Profit (org)
9 1 0.03% 1 0.10% 0 0.00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.20